REKISTERINPITÄJÄ 
Taustamarkkinat BGMT Y-tunnus: 0662230-2 Oppipojankuja 1, 70780 Kuopio 

 
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
Sari Hallikainen 044 363 6448 [email protected]bgmt.fi  

 
REKISTERIN NIMI 
Taustamarkkinat BGMT markkinointirekisteri (Hubspot) 

 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilö- ja yritystietojen käsittelylle on 
– henkilön suostumus 
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 
– asiakassuhde 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yrityksen asiakas- ja prospektirekisterin ylläpitäminen, markkinoinnin kohdentaminen sekä asiakkuuksien arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteiden hoitaminen.  

Tietoja käytetään Taustamarkkinat BGMT:n toiminnan, palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä www-sivuston käyttökokemuksen parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Taustamarkkinat BGMT:n omissa rekistereissä mainonnan ja markkinoinnin kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille toimijoille. 

Yrityksellä on oikeus säilyttää asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen säilytys ilmoittamalla siitä sähköpostitse [email protected].

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
Henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: henkilön etu- ja sukunimi, yritys, www-sivustojen osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten ostetut palvelut ja niihin liittyvät tiedot.  

 
TIETOJEN LUOVUTUS 
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Taustamarkkinat BGMT:n käytössä, eikä niitä luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai yhteistyökumppaneiden käyttöön.  

 
REKISTERIN SUOJAUS 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Taustamarkkinat BGMT:n käyttämän palvelun palvelimen käyttäjätunnuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla Internet-palvelimella. 

 
TARKASTUSOIKEUS 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on niin ikään myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (’’oikeus tulla unohdetuksi’’). Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksistamme asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tiedot kerätään ja käsitellään henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 

Mitä tietoja keräämme? 

Keräämme tiedot, jotka ilmoitat yhteydenottopyynnössä, tarjouspyynnössä, sähköpostissa, puhelimitse, asiakastapaamisessa tai muussa tilanteessa, jossa luovutat yhteistietojasi. Nämä voivat sisältää  
– Nimesi  
– Sähköpostiosoitteesi  
– Puhelinnumerosi  
– Yrityksesi 
– Muut palvelua koskevat tiedot 

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä yhteistyökumppanuuden synnyttämiseksi, jotta tilattu palvelu voidaan suorittaa ja toimittaa. Evästeet voivat lisäksi kerätä tietoja käynnistäsi esim. katsotut sivut, vierailun kesto, IP-osoite, tehdyt ostot ja demografiset tiedot kuten sijainti, sukupuoli ja ikä. 

 

Evästeiden käyttö 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivustolle siellä käydessäsi. Osa evästeistä ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.  

Käytämme ensimmäisen osapuolen evästeitä ja kolmannen osapuolen evästeitä. Pääasiallisina käyttötarkoituksina ovat verkon toimintavarmuus, verkkotilastot ja verkkosivujen kehittäminen. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.  

Käyttämiemme evästeiden perustella ei ole mahdollista tunnistaa tai jäljittää yksittäisiä henkilöitä. käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa.  pystymme näin näyttämään käyttäjälle ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä. 

 

Verkkosivuston analysointi 

Käytämme sivustolla evästeitä palveluiden toteuttamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Alta löydät tietoa sivuillamme käytetyistä, kolmannen osapuolen sovelluksista, jotka käyttävät evästeitä. 

Google Analytics 

Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi. 

Hubspot 

Hubspot on markkinointiautomaatio-ohjelmisto, joka käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Evästeillä saadaan tietoa esimerkiksi yhteystietonsa jättäneiden henkilöiden aktiviteeteista sivustolla, kuten henkilön lukemista sivuista sekä käyntien määrästä. Tarkat maantieteelliset sijaintitiedot: Kerätään ja tuetaan tarkkoja maantieteellisiä sijaintitietoja yhden tai useamman tarkoituksen tueksi. 

Lisätietoja Hubspot-palvelun tietosuojakäytännöistä (englanniksi): https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

Lisätietoja Hubspotin evästeistä (englanniksi): https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser 

Facebook-pikseli 

Facebook-pikseli on analytiikkatyökalu, joka mahdollistaa mainonnan tehokkuuden mittaamisen ja asiakkaan verkkosivukäyttäytymisen ymmärtämisen. Pikselidataa käytetään esimerkiksi mainoskohderyhmien rakentamiseen sekä mainosten näyttämiseen oikeille henkilöille. 

DataBox 

Lisätietoja Databox-palvelun tietosuojakäytännöistä: https://databox.com/privacy-policy 

 

Laadittu 10.1.2019